Portugals ambassad i Stockholm har nominerat Catarina Stichini till minoritetsspråkspriset för hennes fleråriga engagemang för att lära ut och sprida det portugisiska språket i Sverige. Hennes lärargärning, både som modersmålslärare i grundskolan och som lärare i främmande språk på högskolenivå, har varit uppskattat av kollegor och hon har med stor framgång motiverat sina elever att utveckla och vara stolta över sina språkkunskaper. Genom samarbeten med en rad olika kulturinstitutioner såsom bokmässor, förlag, teatervärlden och olika musikscener har hennes insatser för att synliggöra kulturella uttryck från hela den portugisiskspråkiga världen i det nya hemlandet Sverige haft stort genomslag.

Pristagaren utses och priset delas ut på Språkrådsdagen den 25 april 2018.

Mer information om Minoritetsspråkspriset: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/vad-ar-sprakvard/sprakpriser/minoritetssprakspriset.html

  • Share